Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Az ágazati szintű szociális párbeszéd megerősítése, továbbfejlesztése érdekében a munkáltatói és munkavállalói oldal képviselői 2003. augusztus 25.-én írták alá azt a dokumentumot, amelyben kinyilvánították szándékukat a bizottság megalakítására. A 2004. szeptemberi, háromoldalú Megállapodás alapján az ÁPB 2009. december 31.-ig működött.

 

A 2009. évi LXXIV. tv. (ÁPBtv.) értelmében az ÁPB 2010-ben újjáalakult. Az új ÁPB létrehozásáról szóló megállapodást a szociális partnerek 2010. január 20.-én írták alá.

 

A Bizottság jogállása

 

A Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) szerint a 351 Villamosenergia-termelés, -ellátás alágazatban működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek középszintű érdekegyeztető fóruma.

 

A Bizottság alapító szervezetei

 

Munkaadói oldal: Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ)

Munkavállalói oldal:

- Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

- Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ)

 

Az alapító szervezetek együttműködnek

- a villamosenergia-ipari alágazati szintű társadalmi párbeszéd erősítése és fejlesztése

- a szociális párbeszéd intézményrendszerének működtetése érdekében.

Az együttműködés egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul.

 

A Bizottság célja: 

A munkavállalók munka- és életkörülményei javításának - a gazdasági eredmények által megalapozott - elősegítése, a „munkabéke” megteremtése.

 

A Bizottság feladata: 

Azokban a munka világát érintő kérdésekben az egyeztetés, és megállapodások kötése, melyekben a Munka Törvénykönyve szerint a középszintű és reprezentatív szakszervezetek jogosultságokkal rendelkeznek, különösen a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) módosításával és végrehajtásával kapcsolatos egyeztetés.