Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a

 

192. Kőolaj-feldolgozás

20. Vegyi anyag, termék gyártása

21. Gyógyszergyártás

22. Gumi-, műanyag termék gyártása ágazatokban/alágazatokban, szakágazatokban tevékenykedő, önálló jogi személyiségű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési és érdekegyeztetési fóruma.

 

A Bizottság alapító szervezetei

 

Munkaadói oldal:

Magyar Vegyipari Szövetség

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

Magyar Gumiipari Szövetség

HUNGAMOSZ, Magyar Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége

 

Munkavállalói oldal:

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

 

A Bizottság célja, hogy

 

 • az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként biztosítsa a felek között korábban is meglévő együttműködés erősítését, és a szociális párbeszéd intézményes formájának működését a vegyiparban és a kapcsolódó ágazatokban, szakágazatokban,
 • segítse elő az ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését,
 • a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban és a kapcsolódó szakágazatokban.
 •  

  A Bizottság tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít:

   

 • a vegyipari ágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és közvetítésére,
 • az ágazatot és a munka világát érintő jogszabályokra,
 • a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára,
 • oktatásra, képzésre,
 • környezetvédelemre,
 • munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
 • munkaidőre és annak beosztására,
 • létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
 • ágazati/alágazati/szakágazati kollektív szerződésekre,
 • az EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságokban való munkára/ munkában való bekapcsolódásra,
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozására.
 •  

  A Bizottság keretén belül önálló Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság működik.

   

  Tagjai:

  Munkaadói oldal: Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

  Munkavállalói oldal: VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség

   

  A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottságban a szociális partnerek együttműködése egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul. Együttműködésük kiterjed mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek az alágazat helyzetét, jövőjét, munkáltatói és munkavállalói érdekeit egyaránt érintik, illetve amelyek elősegítik az alágazat versenyképességének fokozását.