Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) az alágazatban jogszerűen működő szociális partnerek középszintű együttműködési és érdekegyeztető fóruma, amely az alábbi nemzetgazdasági alágazatokban/szakágazatokban jött létre:

 

491 Helyközi vasúti személyszállítás

 • 4910 Helyközi vasúti személyszállítás
 • 492 Vasúti áruszállítás

 • 4920 Vasúti áruszállítás
 •  

  A VAPB célja: az alágazatban működő szervezetek érdekképviseleti tevékenységének elősegítése, a szociális partnerség erősítése, alágazati megállapodások megkötése.

   

  Alapító szervezetek:

   

  Munkaadói oldal: 

 • Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség
 •  

  Munkavállalói oldal: 

 • Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete
 • Vasúti Koalíció (tagjai: Vasutasok Szakszervezete, Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete)
 • Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
 • Mozdonyvezetők Szakszervezete (tanácskozási joggal)
 • Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége (tanácskozási joggal)
 •  

  A szociális partnerek együttműködnek:

 • a Vasútiszállítás alágazati szintű társadalmi párbeszéd erősítése és fejlesztése,
 • a szociális párbeszéd intézményrendszerének létrehozása, kiépítése és működtetése érdekében.
 • Az együttműködés egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul.

  Az együttműködés kiterjed mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek az alágazat helyzetét, jövőjét, munkáltatói vagy munkavállalói érdekeit érintik, illetve elősegítik az alágazat versenyképességének biztosítását, megtartását, fokozását

   

  A szociális partnerek egyetértenek abban, hogy a Vasútiszállítási ÁPB működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő területekre:

 • a Vasútiszállítási alágazat/szakágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és közvetítésére,
 • az alágazatot és a munka világát érintő jogszabályokra,
 • a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára,
 • oktatásra, képzésre,
 • környezetvédelemre
 • munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
 • munkaidőre és annak beosztására,
 • létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
 • alágazati kollektív szerződésre,
 • az EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságokban való munkára/ munkában való bekapcsolódásra,
 • a szociális béke fenntartása érdekében az alágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozására.
 •  

  A törvényalkotási munka elősegítése érdekében a Vasútiszállítási ÁPB

 • a véleményezésre átadott jogszabálytervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakításában, és képviseletében érdekelt,
 • a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló törvényjavaslatot/módosítási javaslatot dolgoz ki.
 •