Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Az ágazati szintű szociális párbeszéd megerősítése, továbbfejlesztése érdekében, összhangban az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (ÁPBtv.) 9. § (1) bekezdésével, valamint a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009/11. számában közzétett, a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására vonatkozó kezdeményezéssel, a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ágazati Részvétel Megállapító Bizottság (ÁRMB) ÁPB létrehozásával kapcsolatos határozata jogerőre emelkedését követően fogadja el. A Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság működését az ÁPB tv. előírásai figyelembe vételével határozza meg. Csak az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) határozata alapján jogosult szervezetek vehetnek részt teljes joggal a PÁPB munkájában.

 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) 2010. február 16-án hozott határozata megállapította, hogy

 

 • a Magyar Posta Zrt., mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a Postás Szakszervezet, mint ágazati szakszervezet megfelelnek az ÁPBtv. 6-7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek.
 • A Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 53 Postai, futárpostai tevékenység megnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött.
 •  

  A Postai ÁPB-t jelenleg alkotó szervezetek:

   

  Munkáltatói oldal:

   

  Neve:

  Magyar Posta Zrt.

  Címe:

  1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

  Képviselője:

  Szarka Zsolt 

  Bírósági bejegyzés száma:

  Cg. 01-10-042463

   

   

  Munkavállalói oldal:

   

  Neve:

  Postás Szakszervezet

  Címe:

  1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6..

  (levélcím: 1540 Budapest)

  Képviselője:

  Tóth Zsuzsanna

  Bírósági bejegyzés száma:

  Fővárosi Bíróság 2347

  Neve:

  Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége

  Címe: 1425 Budapest, Népszínház u. 27.
  Képviselője: Ádám István
  Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5062

   

   

   

  A Postai ÁPB Jellege

   

  Ágazati szinten működő kétoldalú társadalmi párbeszéd fórum, a munka világát érintő érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatokat ellátó testület.

   

  A Postai ÁPB Célja

 • Konzultációs és tárgyaló fórumként a jövőben is segítse a felek közötti folyamatos együttműködést, kollektív tárgyalások folytatását, valamint megállapodások kötését és járuljon hozzá az ágazati szociális párbeszéd intézményes formájának létrehozásához, működtetéséhez a postai szolgáltatás ágazatban,
 • keretében szakágazati fórumok is működjenek,
 • konzultációt folytasson a kormánnyal az ágazatot érintő kérdésekben, továbbá véleményt nyilváníthasson az ágazatot érintő jogszabályok tervezeteiről,
 • keretében a felek együttműködése mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek az ágazat helyzetét, jövőjét, munkáltatói, vagy munkavállalói érdekeit érintik, kiterjedjen,
 • segítse elő mind az ágazati, mind a munkahelyi szintű megállapodások – kollektív szerződések – létrehozását, továbbá
 • járuljon hozzá a szakmai összetartozás alapján történő összefogás, közös fellépés erősítéséhez, közös álláspontok, közös javaslatok, iránymutatások, állásfoglalások kialakításához és képviseletéhez.
 •  

  A Postai ÁPB Feladata

 • Az ágazat versenyképességének javítása, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelése, arculatának pozitív kialakítása, az Európai Uniós felkészülés, illetve a közös érdekek képviselete,
 • a foglalkoztatási-, bér-, és jövedelempolitika, béren kívüli járandóságok alakulása,
 • a szakképzés, át- és továbbképzés,
 • a környezetvédelem,
 • a munkahelyi egészség és biztonság,
 • a munkaidő, munkarend rugalmasabbá tétele,
 • a foglalkoztatás biztonságának a növelése,
 • a létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítése,
 • az ágazati – szakágazati – és munkahelyi szociális partnerkapcsolatok, kollektív szerződéses viszonyok alakulása,
 • egymás kölcsönös tájékoztatása, szakértői egyeztetések, konzultációk, ajánlások készítése,
 • az ágazatot érintő kérdésekben közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítása,
 • a munkaügyi- és érdekviták megelőzése, gyors rendezése,
 • a szociális béke fenntartása érdekében a társaságnál alkalmazható konfliktuskezelési-, megoldási módszerek közös kidolgozása,
 • kapcsolattartás az EU-ban működő ágazati szociális partnerekkel és bekapcsolódás az európai szintű ágazati társadalmi párbeszédbe.