Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

 

A 2009. évi LXXIV. törvény (az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről) alapján az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) 2010. január 19-én hozott határozatában megállapította, hogy a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, mint ágazati szakszervezet a TEÁOR ’08 szerinti 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások és 03 Halászat, halgazdálkodás megnevezésű ágazatokban jogszerűen létrehozták a MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGot (MgÁPB).

 

A mezőgazdasági ágazatban az alapító felek közös célkitűzéseinek meghatározásában és megvalósításában, valamint az ahhoz szükséges intézményi és működési rendjük kialakításában kiemelt figyelmet fordítanak:

-                     az ágazat versenyképességének javítására, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására, az Európai Uniós felkészülésre, illetve a közös érdekek képviseletére;

 • a foglalkoztatási-, bér-, és jövedelempolitikára, béren kívüli járandóságok alakulására;
 • szakképzésre, át- és továbbképzésekre;
 • környezetvédelemre;
 • munkaegészségügyre és munkabiztonságra;
 • munkaidő, munkarend rugalmasabbá tételére;
 • létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére;
 • ágazati (al- és szakágazati), valamint munkahelyi szociális partner kapcsolatok, kollektív szerződéses viszonyok alakulására;
 • egymás kölcsönös tájékoztatására, szakértői egyeztetésekre, konzultációkra, ajánlások készítésére, szükség esetén közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítására;
 • a munkaügyi és érdekviták megelőzésére, gyors rendezésére;
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési, -megoldási módszerek közös kidolgozására;
 • ágazati (al- és szakágazati) szintű kollektív megállapodások – kollektív szerződések – megkötésére, illetve azok kiterjesztésére a felek egyetértésével.
 •  

  Alapító tagok, illetve a Bizottság jelenlegi tagjai:

  MUNKAVÁLLALÓI OLDAL
  MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE (MEDOSZ)

 • 1066 Budapest, Jókai út 2.
 • Tel.: +36 1 301-9052
 • ·Fax: +36 1 331-4568
 • Email: titkarsag@medosz.hu
 • Bizottsági képviselő: Manek János
 •  

  MUNKÁLTATÓI OLDAL
  MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MOSZ)

 • 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.
 • Tel: +36 1 332-1163
 • Fax: +36 1 224-7402
 • Email: moszfotit@mosz.agrar.hu
 • Bizottsági képviselő: Horváth Gábor
 •