Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Megállapodás kötés dátuma: 2004. július 15.

 

Alapító szervezetek:

 • Munkaadói: Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
 • Munkavállalói: Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
 •  

  Jelenlegi tagok:

 • Munkaadói: Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
 • Munkavállalói: Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
 • Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete
 •  

  Tevékenységi kör /TEAOR/: 74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység

   

  Megállapodás főbb elemei:

  2004. augusztus 26-án a MBÁPB elfogadta Ügyrendjét.

  A munkavállalói és munkaadói oldalak 2 évre vezetőt választottak. A Magánbiztonsági ÁPB-t az ÁPBT-ben az Elnök és a Társelnök képviseli. A titkári feladat ellátására az oldalak közösen titkárt választottak. 

  A MBÁPB plenáris ülése határozza meg a tárgyalandó napirendet.

   

  A MBÁPB célja:

 • konzultációs fórumként segítse a felek közötti együttműködés folyamatosságát, járuljon hozzá a társadalmi párbeszéd intézményes formájának létrehozásában, működtetéséhez a magánbiztonsági szektorban
 • a hatóságokkal együttműködve továbbfejlessze a tevékenység jogszabályi hátterét
 • a jogszabályok keretein belül a jogilag nem szabályozott kérdésekben kidolgozza a szakma hiányzó szabványait
 • a felek együttműködése mindazon területekre, intézkedésekre kiterjedjen, amelyek az ágazat helyzetét, jövőjét, munkavállalói és munkáltatói érdekeket érint
 • a szakértelemben segítse elő a munkafeltételek és a szektor igazi arculatának kialakulását
 • segítse elő mind az ágazati, mind a munkahelyi szintű megállapodások, kollektív szerződések létrehozását.
 •  

  A MBÁPB funkciója:

 • egymás kölcsönös tájékoztatása, szakértői egyeztetések, konzultációk, ajánlások készítése, szükség esetén közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítása
 • az ágazati versenyképesség javítása, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelése, arculatának pozitív kialakítása, illetve a közös érdekek képviselete
 • az egészséges verseny kereteinek kialakítása
 • európai szövetségeiken keresztül elősegítse az ágazat bekapcsolódását az európai magánbiztonsági tevékenységbe
 • az ágazat munkahelyi társadalmi partner kapcsolatok, kollektív szerződések alakulásának figyelemmel kísérése
 • kiemelt figyelmet fordít:
 • a szakképzésre és továbbképzésre, környezetvédelemre, munkahelyi egészségre és biztonságra
 • a foglalkoztatási-, bér-, és jövedelempolitikára, béren kívüli járandóságok alakulására
 • a munkaügyi-, és érdekviták megelőzése, gyors rendezése
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési-, megoldási módszerek közös kidolgozása.
 •  

   

  „Az ÁRMB 2010. január 11-i Határozatának 1. pontja, b) bekezdése alapján megalakult Magánbiztonsági ÁPB a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött.”

   

  „Az ÁRMB 2010. január 11-i Határozatának 1. pontja, b) bekezdése alapján megalakult Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 801 Személybiztonsági tevékenység megnevezésű alágazatban jogszerűen létrejött.”

   

  „Az ÁRMB 2010. január 11-i Határozatának 1. pontja, b) bekezdése alapján megalakult Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 802 Biztonsági rendszer szolgáltatás megnevezésű alágazatban jogszerűen létrejött.”

   

  „Az ÁRMB 2010. január 11-i Határozatának 1. pontja, b) bekezdése alapján megalakult Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 803 Nyomozás megnevezésű alágazatban jogszerűen létrejött.”