Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Az ágazati szintű szociális párbeszéd megerősítése, továbbfejlesztése érdekében, összhangban az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (ÁPBtv.) 9. § (1) bekezdésével, valamint a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009/10. számában közzétett, a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozására vonatkozó kezdeményezéssel, a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ágazati Részvétel Megállapító Bizottság (ÁRMB) ÁPB létrehozásával kapcsolatos határozata jogerőre emelkedését követően fogadja el. A Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság működését az ÁPBtv. előírásai figyelembe vételével határozza meg. Csak az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) határozata alapján jogosult szervezetek vehetnek részt teljes joggal az LÁPB munkájában.

 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) 2010. február 23-án hozott határozata megállapította, hogy

a)      A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség, mint ágazati szakszervezet megfelelnek az ÁPBtv. 6-7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek.

b)      A Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ‘08 szerinti 51 Légiszállítás megnevezésű ágazatban, valamint a 3316 Repülőgép, űrhajó javítása és az 5223 Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás megnevezésű szakágazatokban a 2. pont szerint jogszerűen létrejött.

 

1.1. Munkaadói oldalon:

Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség (MVVLSz)

Cím: 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

 

1.2. Munkavállalói oldalon:

Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség (MAPLÉSz)

Cím: 1185. Budapest, Ferihegyi Repülőtér UHMB II. folyosó 121

Postacím: 1675. Budapest, Pf.186

 

A Felek egyetértenek abban, hogy a Légiszállítási ÁPB működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő területekre:

 • a Légiszállítási ágazat/alágazat/szakágazat/ nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és közvetítésére,
 • a repülés biztonságát érintő szabályok és körülmények vizsgálására és alakítására,
 • az ágazatot és a munka világát érintő jogszabályokra,
 • a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára,
 • oktatásra, képzésre,
 • környezetvédelemre,
 • munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
 • munkaidőre és annak beosztására,
 • létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
 • ágazati/alágazati/szakágazati kollektív szerződésekre,
 • elősegíteni szakmai irodalom készítését, kiadását, terjesztését, a polgári légiszállítás hatékonyabbá tétele érdekében szükséges szakmai továbbképzéseket, szakmai konferenciák szervezését és lebonyolítását,
 • támogatni a különböző szakmai anyagok előkészítését, javítását, értékelését, az ágazatban létesítendő munkahelyek szükséges ergonómiai vizsgálatok lefolytatását, a nemzetközi szakirodalom fordítását, hozzáférhetővé tételét, valamint a polgári légiszállítás szélesebb körű megismertetése érdekében kifejtendő érdekképviseleti tevékenységet;
 • kapcsolatot tartani a polgári légiszállításban érintett egyéb szervezetekkel, az illetékes hatóságokkal, szakmai vezetéssel, a repülőterek területileg illetékes önkormányzataival és minden olyan egyéb hazai, külföldi és nemzetközi szervezettel,
 • kapcsolatot tartani a polgári repülés jogalkotói és kormányzati szerveivel, lehetőség szerint bekapcsolódni a jogi és kormányzati folyamatokba,
 • az EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságokban való munkára, munkában való bekapcsolódásra,
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozására.
 •  

  A törvényalkotási munka elősegítése érdekében:

 • a véleményezésre átadott jogszabály-tervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakításában, és képviseletében érdekelt,
 • a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló törvényjavaslatot dolgoz ki.