Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Az ágazati szintű szociális párbeszéd megerősítése, továbbfejlesztése érdekében a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői 2004. szeptember 22.-én írták alá azt a dokumentumot, amelyben kinyilvánították szándékukat a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakítására. Az Alágazati ÁPB 2009. december 31.-ig működött.

 

A 2009. évi LXXIV. tv. (ÁPBtv.) értelmében az Alágazati ÁPB 2010-ben újjáalakult.

 

A Bizottság jogállása

 

A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság (KKSZAPB) a TEÁOR’08 szerint

 

 • 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
 • 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
 • 52.1 Raktározás, tárolás
 • 52.2 Szállítási kiegészítő tevékenység (kivéve 5223 Légi szállítási kiegészítő szolgáltatás)
 • alágazatokban működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek középszintű érdekegyeztetési fóruma.

   

  Alapító szervezetek:

   

  Munkaadói oldal: 

 • Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
 • Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége
 • Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete
 • Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
 •  

  Munkavállalói oldal: 

 • Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója
 • Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
 • Közúti Közlekedési Szakszervezet
 • Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége
 • LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége
 • Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete
 • Teherfuvarozók Európai Szakszervezete
 • Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége
 • Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
 •  

   

  A Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság alapító tagjai a következőkben állapodtak meg:

   

  A Felek együttműködnek:

 • a közúti közlekedési alágazatban az alágazati szintű társadalmi párbeszéd erősítése és fejlesztése
 • a szociális párbeszéd intézményrendszerének létrehozása, kiépítése és működtetése érdekében
 • Az együttműködés egymás kölcsönös elismerésén, érdekeik tiszteletben tartásán alapul
 • Az együttműködés kiterjed mindazon területekre, intézkedésekre, amelyek az alágazat helyzetét, jövőjét, munkáltatói vagy munkavállalói érdekeit érintik, illetve elősegítik az alágazat versenyképességének biztosítását, megtartását, fokozását
 •  

  A Felek egyetértenek abban, hogy a KKSZAPB működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő területekre:

 • alágazati kollektív szerződésre,
 • a közúti alágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására és közvetítésére,
 • az alágazatot és a munka világát érintő jogszabályokra,
 • a foglalkoztatás-, bér- és jövedelempolitikára,
 • oktatásra, képzésre,
 • környezetvédelemre
 • munkahelyi egészségre és biztonságra, munkavédelemre,
 • munkaidőre és annak beosztására,
 • létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
 • az EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságokban való munkára, a munkába való bekapcsolódásra,
 • a munkabéke fenntartása érdekében az alágazatban alkalmazható konfliktuskezelési (és megoldási) módszerek kidolgozására.
 •  

  A törvényalkotási munka elősegítése érdekében:

 • a véleményezésre átadott jogszabálytervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakításában, és képviseletében érdekeltek,
 • a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló törvényjavaslatot/módosítási javaslatot dolgoznak ki.