Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A KÁPB 2004. június 3-i Plenáris Ülésén elfogadott Munkabizottságok:

 1. Kollektív Megállapodások Bizottsága
 2. Informatikai Bizottság
 3. Iparpolitikai-Stratégiai Tervezési Bizottság
 4. Képzési és Oktatási Bizottság
 5. Kereskedelempolitikai Bizottság

 

A Munkabizottságokba a KÁPB tagok javaslatai és meghívás által delegálhatók szakértők. A Munkabizottságot és tagjait a KÁPB Plenáris Ülése választja meg.

 

A KÁPB célja:

 

Az ágazathoz tartozó munkavállalók és munkáltatók érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, közös álláspontot tükröző megállapodások kialakítása, valamint információcsere, javaslatok, alternatívák megvizsgálása. Ennek érdekében a KÁPB megvitatja az ágazattal összefüggő valamennyi kérdéskört, beleértve a gazdaságot, foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló témaköröket, jogszabály-tervezeteket.

 

A KÁPB funkciója:

 

 • ágazati szinten gyakorolja a munkaügyi kapcsolatokat
 • megállapodásokat köt ágazati, alágazati szinten
 • intézményi keretet nyújt a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek közötti konzultációnak
 • konzultál az ágazatot érintő gazdasági folyamatokról, elvi, stratégiai koncepciókról
 • az ágazat szempontjából véleményezi a jogszabály-tervezeteket, illetve javaslatot tesz a szükséges kormányzati lépésekre
 • Összességében elmondható, hogy kialakult egy olyan intézményi rendszer, ami változást hoz az eddigi érdekképviseleti munkában. A KÁPB feladata, hogy ismertté tegye ezen intézményi rendszert mind a három ágazatban (textil/ruházat/bőr-,cipő).
 • Az oldalanként megindult együttműködést korrektnek, tárgyilagosnak és együttműködőnek lehet minősíteni.
 • A KÁPB-nek mind EU szinten, mind hazai szinten képviselni kell a szektor ágazatainak aktuális érdekeit.
 •  

   

  Az ÁRMB 2010. február 2-i határozatában leírtaknak megfelelően a KÁPB-t alkotó alapító szervezetek a következők:

  Munkaadói oldal:

  Bőr- és Cipőipari Egyesülés

  Magyar Könnyűipari Szövetség

  Magyar Ruhagyártók Egyesülés

   

  Munkavállalói oldalon:

  Textilipari Dolgozók Szakszervezete

  Ruha-Bőr Koalíció tagjai:

  Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete

  Bőripari Dolgozók Szakszervezete

   

  „Az ÁRMB 2010. február 2-i Határozatának 1. pontja, b) bekezdése alapján megalakult Könnyűipari ÁPB a TEÁOR ’08 szerinti – 13 Textília gyártása, 14 Ruházati termék gyártása, 15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása megnevezésű ágazatokban, valamint a 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása megnevezésű szakágazatban jogszerűen jött létre.”