Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

Megállapodás kötés dátuma: 2009. december 7.

 

Alapító szervezetek

Munkaadói:

OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség)

 

Munkavállalói:

KASZ (Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete)

 

Jelenlegi tagok: 

Munkaadói:

 • ÁFEOSZ (Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége),
 • KISOSZ (Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége),
 • OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség)
 •  

  Munkavállalói:

  KASZ (Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete)

    

  Tevékenységi kör /TEAOR/:

 • gépjármű, motorkerékpár kereskedelem, -javítás (45)
 • nagykereskedelem (46)
 • kiskereskedelem (47)
 •  

  A megállapodás főbb elemei:

   

  A bizottság legfontosabb feladatai:

 • Az együttműködés részletes intézményi és szervezeti feltételeinek kidolgozása
 • Éves ágazati bértárgyalások előkészítése
 • Együttműködés a Munka Törvénykönyve további módosítási munkálataiban
 • Együttműködés az EU csatlakozás munka világával kapcsolatos időszerű kérdéseiben
 • Együttműködés minden olyan szabályozási és gyakorlati jogszabály alkalmazási kérdésben, mely érinti a munkavállalók és munkaadók viszonyát
 • Ágazati kollektív szerződés feltételeinek vizsgálata
 • Közösen alakítják ki az együttműködés, a párbeszéd céljait
 • Az ellenérdekelt felek kölcsönös bizalmára építve, lehetőséget adnak az ágazatot érintő legfontosabb gazdaságpolitikai kérdésekről közös gondolkodásra, vélemény- nyilvánításra, az ágazat érdekeinek közös képviseletére, s nem utolsó sorban a szociális partnerek közötti konkrét megállapodásra is.
 • A munka világát érintő kérdések egyeztetése a szociális partnerek között, konzultáció
 • Egymás kölcsönös tájékoztatása, szakértői egyeztetések, konzultációk, ajánlások készítése, közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítása
 • Az ágazat versenyképességének javítása, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelése
 • A foglalkoztatás- és jövedelempolitika, a béren kívüli járandóságok alakítása
 • Szakképzés, át- és továbbképzés
 • Környezetvédelmi kérdések
 • Munkaegészségügy, munkabiztonság
 • Munkaidő, munkarend
 • A munkaügyi és érdekviták megelőzése, gyors rendezése, konfliktuskezelési, megoldási módszerek kidolgozása és alkalmazása
 • Ágazati szintű kollektív megállapodások megkötése, kiterjesztése
 • Kapcsolattartás a minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel
 •