Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk (IKPB)

Információtechnológia, Kommunikáció Ágazati Párbeszéd Bizottság
(IKPB)

 

A Szociális Párbeszéd magyarországi fejlődéséhez illeszkedve az Infokommunikációs Technológiai Szektorból (IKT) öt munkaadói szervezet és négy munkavállalói ágazati szintű szakszervezet 2003-ban Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság (HÁPB) néven együttműködési fórumot hozott létre. 2012 márciusában a szociális partnerek az együttműködés törvényes kereteit meghatározó ÁPB törvény valamint az ÁRMB határozatainak figyelembe vételével kiterjesztették működésüket iparági szintre és létrehozták az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottságot (IKPB).

Az IKPB jellege:

Iparági szinten működő kétoldalú fórum, a munka világát érintő érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekközvetítő és érdekegyeztető feladatokat ellátó testület.
Résztvevői kölcsönösen a konstruktív együttműködésre törekszenek, tiszteletben tartva
a szociális partnerek jogszabályon alapuló jogosítványait, hatás- és illetékességi körét.
A résztvevők betartják a nemzeti törvényeket, az EU direktívákat, kötelező jelleggel figyelembe veszik az ágazatban megkötött megállapodásokat.

 

Az IKPB célja:

Az iparágban működő munkavállalói és munkáltatói szervezetek érdekképviseleti tevékenységének elősegítése, a munkaügyi kapcsolatok korrekt működtetése, a szociális partnerség erősítése, iparági ajánlások előkészítése. Elősegíti a gazdasági eredmények, a
munka- és életkörülmények javítását, ezzel is hozzájárulva a munkabéke fenntartásához.

 

Az IKPB  feladata:

A munka világát érintő kérdésekben egyeztetés a szociális partnerek között, közös szabályok, ajánlások kialakítása és képviselete.

A munkáltatók és munkavállalók közös érdeke alapján állást foglalni azokban a témákban, amelyek alapvetően befolyásolják az iparág pozícióját.

Konzultálni a kormányzati szervekkel az iparágat közvetlenül érintő szakmapolitikai kérdésekről, stratégiákról, ezekről véleményt nyilvánítani.

A jogszabálytervezeteket előzetesen véleményezni, a végrehajtás tapasztalatait értékelni.

Kapcsolatot tartani az EU-ban működő iparági szociális partnerekkel, lehetőség szerint  bekapcsolódni az EU szociális párbeszédébe.

Közös erőfeszítéseket tenni a szakmai környezet folyamatos fejlesztésére, ügyelvén arra, hogy a munkavégzés feltételeinek javítása a különböző - piaci, felhasználói, alkalmazói - szereplők egységét és harmonikus fejlődését segítse, a kedvezőtlenebb helyzetű területek elmaradottságát csökkentse, az egyes területek közötti kiegyensúlyozatlanságok mérséklésével a szakmai kohéziót növelje.

Véleményt mondani és javaslatokat tenni a jövedelmi pozíciók, a munkafeltételek javításáról és az információs társadalmat alkotók érdekében fellépve, a struktúraváltással elkerülhetetlenül felmerülő gazdasági problémák kezelésénél aktív résztvevőként közreműködni.

Az IKPB együttműködése, feladatköre, munkakapcsolatai kiterjednek az alábi területekre:

• számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása;

• egyéb feldolgozóipari tevékenység;

• nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár);

• kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár);

• kiadói tevékenység;

• film, videó- és televízió-műsor gyártása, hangfelvétel-kiadás;

• műsorok összeállítása, műsorszolgáltatás;

• távközlés

• információs technológiai szolgáltatások

• információs szolgáltatás

• üzletvezetési, vezetői tanácsadás

• tudományos kutatás, fejlesztés

• reklám, piackutatás

• egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

• kölcsönzés, operatív lízing

• számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

• postai, futárpostai tevékenység

• számítógép, kommunikációs eszköz javítása

• szórakoztató elektronikai cikkek javítása

 

Az IKPB a szakmai hatékonyság javítását a tagok körének bővítésével, a megfelelő prioritások kialakításával, hosszú távon pedig a bizottság strukturálásával kívánja elérni.

 

A csatlakozás lehetősége az ágazatban működő munkavállalói és munkaadói szervezetek részére adott!

 

Tagszervezeteink az Információ, Kommunikáció „J” nemzetgazdasági ágban és a kapcsolódó ágazatokban tevékenykednek.

 

Munkáltatói oldal:
Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége
Dobos Attila
dobos.attila@ivsz.hu
www.ivsz.hu

 

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
Kéry Ferenc
kery.ferenc@kabelszov.hu
www.kabelszov.hu

Munkavállalói oldal:
VASAS Szakszervezeti Szövetség
Tarsoly Imréné
tarsoly.m@vasasok.hu
www.vasasok.hu

 

Postai és Hírközlési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
Lázár András
info@phdszsz.eu
www.phdszsz.eu

 

A bizottság székhelye, elérhetőségei:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság
cím: 1089 Budapest Kálvária tér 7.
email: albertj@lab.hu
telefon: 36 1 374 9064 
fax: 36 1 374 9070
honlap: www.tpk.org.hu

 

Hasznos információk a honlap böngészéséhez:

a Hírek menüpontban a Bizottság munkájához, valamint az iparághoz kapcsolódó eseményekről (bizottsági ülés, tanulmányút, konferencia, szakmai rendezvény stb.) adunk előzetes tájékoztatást, valamint a sajtóban megjelenő, tevékenységi körünkhöz kapcsolódó cikkeket, információk tesszük közzé.

az Események menüpontban a rendezvények, konferenciák, ülések, tanulmányutak szakmai anyagai, jegyzőkönyvei, beszámolói, valamint a Bizottság által megrendelt, vagy lefordíttatott szakmai tanulmányok találhatók meg.

a Dokumentumok menüpontban az eseményekben megtalálható anyagokból a legfontosabbak – évenkénti bontásban – archiválva találhatók meg.