Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Társadalmi Párbeszéd Osztály

   

Ágazati Párbeszéd Bizottságok - munkaügyi kapcsolatok

 

 

A szociális partnerek és a kormány 2004. szeptember 22-én írták alá az ágazati párbeszéd bizottságok működésének feltételeiről és rendjéről szóló megállapodást, amely keretbe foglalta az ágazati párbeszéd bizottságok (a továbbiakban: ÁPB) működési feltételeit és rendjét. Ezzel új fejezetet nyitottak a szociális párbeszéd hazai történetében, és egy olyan új fórumrendszer alapjait teremtették meg, amelynek hiánya sokszor okozott gondot a munkaügyi kapcsolatok rendszerének korábbi időszakában. A megállapodás erejét az adta, hogy az érdekeltek konszenzusával jött létre, s az önszerveződő bizottságokat alkotó szervezetek elfogadták az abban foglaltakat.

Ez a megállapodás képezte a gerincét a 2009. évi LXXIV. törvénynek, az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről, amelyet az Országgyűlés - több mint 90%-os arányban - a 2009. június 22-i ülésnapján fogadott el.

A megállapodás megkötésétől eltelt idő elegendő volt ahhoz, hogy olyan új intézményrendszer szülessen a hazai munkaügyi kapcsolatokban, amely ágazati szinten biztosítja a szociális partnerek közötti konzultációt, elősegíti a kollektív megállapodások számának növelését, ágazati kollektív szerződések kötését, lehetővé teszi a szakmapolitikai érdekek intenzívebb megjelenését, és azok jobb érvényesülését. Az ÁPB-k munkájában hangsúlyos a kétoldalú párbeszéd folyamatának segítése, a tripartit – tárcák és ÁPB-k közötti – konzultáció koordinálása, az EU-s ágazati párbeszédben résztvevő ÁPB-k szakmai támogatása.

Az ÁPB új perspektívát ad a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek, amelyek számára ez a fórum a stabil, kiegyensúlyozott és hatékony középszintű munkaügyi kapcsolatok színtere, és amelynek hosszú távú működtetése a munka világa meghatározó szereplői és a kormány közös érdeke.

Jelenleg 1 nemzetgazdasági ági, 18 ágazati, 9 al- és 2 szakágazati párbeszéd bizottság (ÁPB) működik. A 30 db ÁPB 23 db pénzügyi finanszírozási egységet alkot. A 30 ÁPB-ben összesen 80 érdekképviselet képviselteti magát (40 munkaadói és 40 munkavállalói). Az ÁPB-k jelenleg 21 Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság tevékenységében vesznek részt (lásd bővebben az ÁPBT menüpontban). Ők a motorjai annak a folyamatnak, amely 2002-től a PHARE programmal indult. A kormány a szociális partnerek függetlenségének tiszteletben tartása mellett támogatja az ÁPB-k működésének feltételeit, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Felügyeleti, Ellátási és Társadalmi Párbeszéd Főosztályának Társadalmi Párbeszéd Osztálya keretein belül.

Az osztály közreműködik a szakmai konferenciák, képzések, oktatások, workshopok szervezésében, tanulmányok készítésében, szakértők bevonásával részterületek kutatásában, szakanyagok fordításában, valamint egyéb rendezvények szervezésében. A Társadalmi Párbeszéd Osztály elősegíti az autonóm ágazati párbeszéd keretében kezdeményezett megállapodások megkötését, ajánlások kiadását, a közös állásfoglalások kialakítását az ágazatot érintő kérdésekben, jogszabálytervezetek véleményezését, ágazati megállapodások megkötését (KSZ, bérmegállapodás), szakmai állásfoglalások kialakítását.

Az eddigi munka eredményeként mind a szociális partnerek, mind a kormány egyaránt érdekeltek az intézmény fenntartásában és működtetésében, folyamatosan növekszik a szociális partnerek közötti konkrét megállapodások száma, végül, de nem utolsó sorban az ÁPB-k mind hatékonyabban képviselik az egyes gazdasági ágazatok érdekeit az uniós fórumokon is.

A Társadalmi Párbeszéd Osztály ellátja a kollektív szerződések nyilvántartásával kapcsolatos teendőket, előkészíti a kollektív szerződés hatályának az ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatos miniszteri döntést, amelynek keretében közreműködik a kiterjesztést kérő szervezet, szervezetek reprezentativitásának megállapításában. Ellátja a részvétel és az ágazati reprezentativitás megállapítása érdekében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság döntéseihez szükséges adatkezelési, döntés-előkészítési feladatokat. Nyilvántartja az üzemi tanács választási eredményeket, elvégzi a közalkalmazotti területeken működő szakszervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának megállapításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, valamint működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszert (MKIR, www.mkir.gov.hu ).

 

  

Dr. Gonda Zsolt
TPO osztályvezető