Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A bizottság működését 2006. március 20-án kezdte meg, amikor kiválva az Építőipari és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottságot (FBEÁPB), mely e három a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2010. február 24-én kelt 92-3/5-10/2010-ÁRMB számú határozatával a Faipari, Bútoripari- és Erdészeti ÁPB újjáalakult az alábbi szervezetekkel és részvételi státuszokkal:

 

- Munkáltatói oldalon:

FABUER, Faipari, Bútoripari és Erdészeti Koalíció (tagjai: Magyar Bútor és Faipari Szövetség, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség) státusz: részvételi jog

Országos Asztalos és Faipari Szövetség (státusz: részvételi jog)

 

- Munkavállalói oldalon:

Építő-, Fa-és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (státusz: részvételi jog)

Erdészeti Munkavállalói Koalíció (tagjai: Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetinek Szövetsége, Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete) státusz: részvételi jog

Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége (státusz: állandó meghívott)

 

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá

a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az alágazatban.

Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében alágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az alágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FBE ÁPB elérhetőségei:

1054 Budapest, Báthory u. 20. Tel.: +36 1 428 7088, Fax: +36 1 428 7081,

e-mail: ZamboriSz@lab.hu, http://www.tpk.org.hu/